Calitate

Drept urmare a creșterii continue a nivelului calității și utilizării tehnologiei de ultimă generație, cele două concepte pe care le-am implementat în Alconor Company sunt sistemul de management al siguranței alimentare, bazat pe principiile HACCP (Hazard Analysis Control Critical Points) și ISO 22000 emis de TUV Rheinland.
 
Aceste standarde implică o atenție deosebită pentru asigurarea calității și securității produselor de consum din punct de vedere microbiologic și fizico-chimic.
 
Calitatea produsului finit este riguros controlată, atât din punct de vedere chimic, cât și microbiologic, atât în laboratoare autorizate, cât  și  în  cadrul  laboratoarelor noastre interne performante.